Algemene LedenVergadering (ALV) 2019-11-13   13:55:35

Het Hoofdbestuur van de (omni) sportvereniging DIO/Oosterwolde nodigt haar ereleden, leden van verdienste, aktieve- en ondersteunende leden uit voor het bijwonen van de:

Algemene LedenVergadering (ALV)

Wanneer: maandag 25 november 2019
Plaats: DIO-kantine ”De Horst” op de sportvelden Oostenburg
Tijdstip: 20:00 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag Algemene LedenVergadering 18 december 2017

4. Jaarverslagen Omni-vereniging

5. Jaarverslagen penningmeester seizoen 2017/2018 en 2018/2019

6. Verslag kascommissie

7. Vaststellen begroting 2019/2020

8. Bestuurszaken:
2 Zittende bestuursleden, te weten de voorzitter (Klaas van Weperen) en de secretaris (Dirk Stadman) zijn in de ALV van 2016 formeel afgetreden. 
Tot heden zijn we er nog niet in geslaagd vervangers te vinden.
Tijdens de interim periode hebben Klaas en Dirk de lopende zaken voor zover mogelijk behartigd. Daarnaast heeft ook penningmeester Hans Katoen aangegeven te willen stoppen en af te treden in deze ALV.
We zoeken dan ook naar vervanging van het volledige Dagelijks Bestuur en doen een dringend beroep op onze leden.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot het begin van de   vergadering aanmelden bij de interim secretaris, Dirk Stadman (tel.: 512632)

9. Voortbestaan van de sv DIO/Oosterwolde (Omnivereniging)

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.

11.Sluiting

De onderliggende stukken zullen ter vergadering worden uitgereikt.