Fusie afdeling Voetbal met sv De Griffioen 2019-09-11   18:56:01

Stemming over fusie wordt uitgesteld

OOSTERWOLDE - Zoals bekend lag het in de planning om de stemming over de fusie op 23 september 2019 plaats te laten vinden. Om te kunnen fuseren, dient de voetbalvereniging DIO uit de Omnivereniging DIO ontvlecht te worden. Daar zitten zoveel juridische haken en ogen aan, dat dit, tegen de verwachtingen in, nog steeds niet volledig geregeld is.

Dat betekent, dat er op zich wel op 23 september door de leden van DIO gestemd kan worden, echter heeft de uitslag geen rechtsgeldige waarde, maar zou er “slechts” sprake zijn van een peiling onder de leden, terwijl de stemming bij De Griffioen wel rechtsgeldig zou zijn. Na overleg tussen de beide besturen, is besloten om de echte stemming bij beide verenigingen toch echt tegelijkertijd plaats te laten vinden. Daarom kan er op 23 september niet gestemd worden, maar wordt dit uitgesteld naar 4 november 2019. De informatiebijeenkomst van 16 september wordt ook uitgesteld. Deze wordt verschoven naar 28 oktober 2019.

Wij begrijpen dat bovenstaande een teleurstellend bericht is, maar zijn unaniem van mening dat wij het gehele traject zuiver en transparant moeten afwerken.

Zijn er vragen, of is het niet duidelijk, schroom dan niet om contact op te nemen met de bestuursleden.

Besturen VV DIO en SV De Griffioen

» Meer nieuws ...